LGBTIQI? LGBTIQI!

LGBTIQI? LGBTIQI!

LGBTIQI, wat is dat nou weer?

LGBTQI is een afkorting: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer/Questioning, Interested. Er zijn nog veel meer vormen. Waarom deze afkorting wordt gebruikt, is om aan te geven dat sommige mensen zich vragen stellen, open staan voor andere mogelijkheden dan alleen hetero en man/vrouw, en daardoor wel ‘anders’ zijn. En anders zijn roept weer ervaringen op, met jezelf, met je omgeving. Hoe sta jij daar in? Heb je je weg gevonden, of zit je daar nog middenin? Je vragen moeten stellen leidt er vaak toe dat je je meer bewust bent. En dat kan helpend zijn in ook andere aspecten van het leven. En soms is het ook verwarrend, vervelend of gewoon onbegrijpelijk. Dan is het helpend als er iemand met je meekijkt en daarmee wat helderheid kan geven.

Wat kun je verwachten?

Jij bent uniek, en jouw zoektocht ook. Ieder mens heeft zijn eigen ervaring rondom gender, dus bieden wij in therapie geen standaardaanpak van een gendergerelateerde vraag.

Kom daarom eerst kennismaken om jouw vragen te verkennen. Waar zit je in de kern mee? Welke ondersteuning zou jou daarbij helpen? Op basis daarvan bespreken we een aanpak met je, zodat we weten waarmee we kunnen werken. Zo voel jij je al gauw ondersteund, en kun je meer genieten van wie jij echt bent.

Wat wij bieden

Hoe accepteer je jezelf? Hoe ga je om met weerstand of onbegrip in je omgeving? Hoe richt je je leven in vanuit je meest authentieke zelf?

Sommige mensen kunnen deze vragen zelf beantwoorden; anderen zijn gebaat bij ondersteuning. Dat kan via steungroepen, een buddy of met de steun van vrienden of familie. En soms help je jezelf het beste via psychosociale begeleiding.
Sinteze verwelkomt mensen met vragen over gender, en ook partners en familie die te maken hebben met een verandering vanuit een gendergerelateerde situatie.