Trans-relaties

Trans-relaties

Ook als je trans bent, kent iedere relatie een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen met andere relaties. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als transman of -vrouw opgroeit in een heteronormatieve wereld met een overwegend dualistische visie op gender. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je genderidentiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je genderidentiteit. Deze acceptatie heeft –afhankelijk van gemaakte keuzes- ook praktisch veel uitdaging. Vind je de modus om te leven in de gender wie je bent, dan zijn er soms ingrijpende veranderingen in je relationele leven. En daarover bestaan ook veel misverstanden.

Helemaal accepteren van een andere genderidentiteit is meestal voor de betrokkene de minst grote uitdaging. De buitenwereld vindt het vaak moeilijker te begrijpen. Tegelijkertijd kan het zijn dat je eerdere ervaringen, herinneringen en overtuigingen, mee je relatie inneemt, ook nadat je een andere genderrol hebt gekozen.

Dat is niet onbelangrijk en heeft (vaak) een grote en (vaak onbewuste) impact op je relatie. Het helpt enorm als je ziet welke 'krachten' aan het werk zijn en hoe dat je zelfervaring en je relatie beïnvloeden kan. Onbewuste dynamieken, tot en met destructieve tendensen, worden hete liefst wel bewust gemaakt zodat ze je relatie niet schaden.

En meer praktisch: hoe 'doe' je het samen in een relatie? Wat als de genderdysforie wordt opgeheven terwijl je in een relatie bent? Kan je partner ‘mee’? Welke voorbeelden heb je daarvan? Welke afspraken maak je met elkaar? En hoe werkt dat? Veel relaties gaan goed en (met als bij ieder mens en iedere relatie) zullen er ook momenten zijn van twijfel, minder spanning in de positief waarderende zin, of juist meer spanning op een minder prettige manier.

Het kan fijn zijn met iemand te kunnen praten die de dynamiek in een relatie als de jouwe begrijpt en zich daarin kan invoelen. Die net iets verder heeft doorgedacht over wat een transgenderrelatie anders maakt.