read 84311 2016

Wachten op de doorbraak van de gendernorm

Dit artikel uit de Groene Amsterdammer, gaat in op de huidige situatie en 'wat als' de gendernormen doorbroken zouden worden...

 

Klik hier om het artikel te downloaden.