read 84311 2016

Het belang van zelfregulatie door ouders (zelf) / The importance of the parent's self regulation

Sommige ouders reageren sterker op de emoties van hun kind(eren), juist vooral wanneer ze meer empatisch zijn. Dat heeft (ook) nadelen voor het kind..... En daar kunt je wat aan doen!

Some parents react more strongly to the emotions of their child(ren), especially when they are more empathetic themselves. That has disadvantages for the child..... And you can do something about that!

Lees dit artikel / Read this article online