read 84311 2016

Interview Judith Herman, over incest (in English)

Judith Herman is een van de grondleggers van onderzoek naar en theorien over seksueel misbruik en het trauma dat daaruit voortkomt.

In dit interview is ze al wat ouder (en trager) terwijl misbruik wel meer in het hier en nu besproken wordt. Als je interesse in het artikel hebt, of afiniteit met het onderwerp, waardevol te bekijken.