Selecteer de taal

Ben jij seksueel?

Ben jij seksueel?

Je hoeft je niet bewust te zijn van je seksualiteit. Het wordt pas een issue wanneer jouw seksualiteit botst met je omgeving. Wanneer wordt dat belangrijk?

Als je omgeving iets anders van jou verwacht of eist dan jij zelf wilt. Als je partner vaker of juist minder wil vrijen dan jij. Als mensen om je heen jouw gedrag niet begrijpen en daar wel een oordeel over hebben. Ook je eigen lichaamservaring en je gezondheid kunnen jouw gevoel van seksueel-zijn beïnvloeden. Seks en seksualiteit zijn kortom uiterst divers, en lang niet altijd vanzelfsprekend, maar het hoort wel bij jou als mens.

Er zijn ook mensen die geen seksueel verlangen kennen (aseksualiteit). Of niet een die gericht is op anderen. Dit kan het hele leven zo zijn, of in een bepaalde periode van je leven. Waarbij soms geen relatie verlangd wordt, en soms ook wel. Hoe ga je daar mee om?