Je seksuele identiteit houd je bezig en je bent op zoek naar meer duidelijkheid

Je seksuele identiteit houd je bezig en je bent op zoek naar meer duidelijkheid

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van ons mens-zijn. Dat is vooral merkbaar wanneer je zelf vragen hebt over je seksualiteit of wanneer anderen jouw seksualiteit als een probleem ervaren.

Dat kan zijn omdat je gerichtheid afwijkt van de meerderheid van mensen. Homo- en bi, inter- en transseksualiteit, kink, bdsm, cross dressing, om een paar voorbeelden te noemen. Het kan zijn dat je reacties krijgt die jou doen twijfelen aan jezelf en je seksualiteit. Soms voel je je daardoor belemmerd om een belangrijk deel van jezelf te leven.

Sinteze werkt vanuit het volgende mensbeeld: bepaalde seksuele eigenschappen van de mens zijn gegeven door de natuur, die liggen dus vast. Hoe je daarmee omgaat, is een keuze. Voor jongeren is er bijvoorbeeld op school niet altijd ruimte en begrip voor anders dan 'hetero', waardoor je dan maar besluit 'het er niet over te hebben'. Ook op andere plekken is het vaak niet makkelijk of mogelijk om over seksualiteit te praten, zelfs niet altijd in je relatie. Taboes en schaamte kunnen belangrijke hindernissen zijn om blij en tevreden te zijn met jezelf.

Wat kun je verwachten?

Bij sinteze starten we altijd met eerste kennismaking (“hebben we een klik?”). Bij wederzijdse instemming volgt een grondige intake (“wat is het totaalbeeld?”) voor we de vraagstelling voor de begeleiding compleet maken en een passende aanpak afstemmen.

We kijken samen eerst goed naar je vragen: wat is belangrijk om eerst aan te werken, wat kan nog even wachten? Overzicht helpt.

We kijken eerst goed naar de feiten om die te scheiden van alles wat je erbij voelt. De twee werelden vragen soms een andere benadering. Met het plan dat we opgesteld hebben, gaan we aan het werk. Dat geeft structuur, maar we blijven wendbaar tijdens de reis en kijken naar wat de meeste aandacht nodig heeft. Lukt het om je los te maken van de emoties en te gaan kijken naar de situatie, dan zijn we een goed eind onderweg.

Wat wij bieden

Bij sinteze blijven we uit een oordeel over wat gebeurd is. In alle gevallen kijken we naar wat het betekent wat je hebt meegemaakt. En wat zou je wèl willen?

Daarna bepalen we samen hoe we je vragen zullen benaderen in de therapie, op zoek naar een andere verhouding.

Bij seksualiteit zullen we veel kijken naar opvattingen en overtuigingen, zowel die van jezelf als die van de samenleving. Wat kun en wil jij daarmee? Kloppen die opvattingen wel? Hoe helpen ze je en waarin zit de beperking?

Bij seksueel misbruik gebruiken we een werkmodel om je los te maken van de valse loyaliteit die kan zijn ontstaan ten opzichte van degene die grenzen overschreed, en je schuld- en schaamtegevoelens. Ook werken we aan het losmaken van het trauma. Bij seksueel misbruik  is je lichamelijke integriteit niet gerespecteerd. Er is een grens overschreden. Dat doet ertoe bij hoe we jouw situatie in dat geval benaderen..