Selecteer de taal

Identiteit is gender, romantiek, seksualiteit en veel meer

Identiteit is gender, romantiek, seksualiteit en veel meer

“Wie ben jij?” is meestal niet de makkelijkste vraag om te beantwoorden. En toch is het wel een belangrijke vraag. Zeker niet als het over je gender en je interesses naar anderen gaat op het gebied van relaties en seksualiteit.

Identiteit is alles wie je denkt en voelt dat je bent. En je bent immers ook heel veel dingen niet, dus wil je dat op een of andere manier voor jezelf duidelijk hebben en ook vraagt je omgeving hierop vaak een antwoord. Soms direct, soms door op subtiele manieren door voor- en afkeuren aan te geven.

Het voordeel van identiteit is een soort duidelijkheid over wie je denkt dat je bent. Het nadeel is dat je jezelf dan een beetje vast kunt zetten en dat werkt niet voor iedereen goed. Praten over fluïditeit kan dan helpen, om aan te geven dat een identiteit ook maar een label is dat kan veranderen. Dat je flexibel bent en niet vast zit in een hokje geeft ruimte, en ja, soms ook verwarring en onduidelijkheid naar je omgeving. Sta je open om je identiteit te verkennen?

Wat gender is

Wat gender is

Het woord ‘gender’ wordt vaak gebruikt om aan te geven welk ‘geslacht’ iemand heeft. Maar wat is dat dan? En waarom kennen we maar twee ‘soorten’ (man/vrouw) in de taal?

Deze taal en onze cultuur beperkt ons om de variëteit te beschrijven die er van nature is. Bij onze geboorte wordt ons een gender toegekend, hoewel dat de laatste jaren niet altijd meer gebeurt als het niet duidelijk is wat iemands gender is.

Als het begrip hetero-normatief wordt gebruikt, kan daar onder andere mee bedoeld worden dat we zijn opgegroeid in een wereld vanuit een perspectief dat heel eenvoudig is: er zijn mannen en er zijn vrouwen en die kunnen een relatie met elkaar hebben. 

Gelukkig is er meer bekend, zichtbaar en is er meer openheid over dat de wereld niet zo digitaal is en meer dan '1'-en en '0'-en. En dat je wel bent geboren en opgevoed als een jongen of meisje maar dat je gevoel daarop niet altijd helemaal aansluit. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar kan wel verwarrend zijn. En hoewel de waarde van diversiteit door steeds meer mensen gezien, is er ook veel onbegrip en angst voor dat wat anders is. Dus wat is jouw plek in deze wereld? Hoe ga je zelf om met je gevoelen? En hoe ga je met je omgeving om die daarop reageert?

Diversiteit

Doordat er mensen met moed zijn geweest, is er ruimte ontstaan voor andere mogelijkheden. Geboren als man, levend als vrouw. 'Gelabled' als vrouw in haar jeugd terwijl bijvoorbeeld 'interseks' beter past, als er toch een label aan gegeven wordt. Aseksualiteit als levensstijl, omdat je intimiteit kunt beleven zonder seksuele behoefte. Of in bepaalde gevallen een geslachtsveranderende operatie ondergaan om een deel of het geheel van de geslachtskenmerken te veranderen. En alle vormen hiernaast en er tussenin. Link (in – of extern).

LGBTIQI? LGBTIQI!

LGBTIQI? LGBTIQI!

LGBTIQI, wat is dat nou weer?

LGBTQI is een afkorting: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer/Questioning, Interested. Er zijn nog veel meer vormen. Waarom deze afkorting wordt gebruikt, is om aan te geven dat sommige mensen zich vragen stellen, open staan voor andere mogelijkheden dan alleen hetero en man/vrouw, en daardoor wel ‘anders’ zijn. En anders zijn roept weer ervaringen op, met jezelf, met je omgeving. Hoe sta jij daar in? Heb je je weg gevonden, of zit je daar nog middenin? Je vragen moeten stellen leidt er vaak toe dat je je meer bewust bent. En dat kan helpend zijn in ook andere aspecten van het leven. En soms is het ook verwarrend, vervelend of gewoon onbegrijpelijk. Dan is het helpend als er iemand met je meekijkt en daarmee wat helderheid kan geven.

Wat is jouw verschil en waarom is dat relevant

Wat is jouw verschil en waarom is dat relevant

Zo lang als niemand een probleem heeft met anders-zijn, is anders-zijn geen probleem. Maar ja, de stem van veel mensen kan sterk overkomen.

Terwijl je als LGBTIQI-mens vaak juist sterk bent, het lef hebt om het op jouw manier te doen, uit te vinden, jouw eigen invulling te geven aan het leven, vriendschappen, relaties etc. kun je last hebben van wat de wereld vindt.

En soms kan het zijn dat je twijfelt en nog niet zeker bent ‘wat’ jij bent. Je wil het wel weten. Heeft jouw omgeving een probleem met ‘anders’? Sinteze kan je helpen om daarmee om te gaan.

Relaties LHBTI+

Relaties LHBTI+

Heteronormativiteit is een begrip dat aangeeft dat de overheersende norm (hetero -zijn) wordt gebruikt om alle andere romatische en seksuele identiteiten hiermee te vergelijken.

Klopt dat wel? En doet dat recht aan die andere relatievormen? Giel Luichjes werkt vanuit een kader om het onderzoek aan te gaan wat jouw unieke relatie(behoefte) is? Jouw zelfexpressie? Welke mythes, vooroordelen, sociale constructen zitten hierbij in de weg? Een onderzoek dat het waard kan zijn om uit te voeren om niet jouw levensenergie en expressie te blokkeren, tot zelf-acceptatie te komen en te mogen zijn wie je bent. Eventueel met een partner, want ook de norm van een partner-relatie is een construct en past dus niet iedereen.

Gay (man)

Of je nu gay, bi-, inter-, trans- of aseksueel bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als homoman opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. Helemaal accepteren van een verschillende seksuele identiteit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. De buitenwereld 'vindt' soms iets van jou, of jij vindt er zelf iets van. Of je denkt dat de buitenwereld er iets van denkt door ervaringen uit het verleden. Al deze ervaringen, herinneringen en overtuigingen, neem je mee een relatie in.

Meer over gay (man)

Gay (vrouw)

Of je nu gay, bi-, inter-, trans- of aseksueel bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als lesbische vrouw opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. Helemaal accepteren van een verschillende seksuele identiteit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. De buitenwereld 'vindt' soms iets van jou, of jij vindt er zelf iets van. Of je denkt dat de buitenwereld er iets van denkt door ervaringen uit het verleden. Al deze ervaringen, herinneringen en overtuigingen, neem je mee een relatie in.

Meer over gay (vrouw)

Biseksueel

Of je nu gay, bi-, inter-, aseksueel of transgender bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als biseksuele man of vrouw opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. En met biseksualiteit is dat praktisch altijd een uitdaging. De aantrekking is breed en dat kan ertoe leiden dat je niet zeker weet of je de voor jou goede keuze maakt. Wat is trouwens een goede keuze? Het feit dat je enerzijds de ‘luxe’ lijkt te hebben je tot beide seksen aangetrokken te voelen, voelt voor veel biseksuele mannen en vrouwen juist als een zware keuze. Wanneer doe je het ‘goed’? Er lijkt bijna altijd sprake van verlies. En mag je partner weten van je biseksualiteit? Hoe reageert deze daarop?

Meer over biseksueel

Trans-relaties

Ook als je trans bent, kent iedere relatie een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen met andere relaties. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als transman of -vrouw opgroeit in een heteronormatieve wereld met een overwegend dualistische visie op gender. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je genderidentiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je genderidentiteit. Deze acceptatie heeft –afhankelijk van gemaakte keuzes- ook praktisch veel uitdaging. Vind je de modus om te leven in de gender wie je bent, dan zijn er soms ingrijpende veranderingen in je relationele leven. En daarover bestaan ook veel misverstanden.

Meer over trans-relaties

Aseksueel

Of je nu gay, bi-, inter-, aseksueel of transgender bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als aseksuele man of vrouw opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. En met aseksualiteit is dat praktisch altijd een uitdaging. Als jij geen seksueel verlangen voelt, kan ertoe leiden dat je niet zeker weet of je de voor jou goede keuze maakt. Wel of geen relatie? En wat is trouwens een goede keuze? Gevoelens van schuld (en soms ook schaamte) naar de partner, van tekort doen, liggen op de hoek. Tenzij het lukt een ook aseksuele partner te vinden. En weet je partner van je aseksualiteit, of doe je mee om de ander niet teleur te stellen? Hoe reageert deze daarop?

Meer over aseksueel

Wat kun je verwachten?

Jij bent uniek, en jouw zoektocht ook. Ieder mens heeft zijn eigen ervaring rondom gender, dus bieden wij in therapie geen standaardaanpak van een gendergerelateerde vraag.

Kom daarom eerst kennismaken om jouw vragen te verkennen. Waar zit je in de kern mee? Welke ondersteuning zou jou daarbij helpen? Op basis daarvan bespreken we een aanpak met je, zodat we weten waarmee we kunnen werken. Zo voel jij je al gauw ondersteund, en kun je meer genieten van wie jij echt bent.

Wat wij bieden

Hoe accepteer je jezelf? Hoe ga je om met weerstand of onbegrip in je omgeving? Hoe richt je je leven in vanuit je meest authentieke zelf?

Sommige mensen kunnen deze vragen zelf beantwoorden; anderen zijn gebaat bij ondersteuning. Dat kan via steungroepen, een buddy of met de steun van vrienden of familie. En soms help je jezelf het beste via psychosociale begeleiding.
Sinteze verwelkomt mensen met vragen over gender, en ook partners en familie die te maken hebben met een verandering vanuit een gendergerelateerde situatie.