Selecteer de taal

Hoe werkt therapie bij sinteze?

Hoe werkt therapie bij sinteze?

Niet iedereen heeft ervaring in therapie, en het starten van therapie is voor de meeste mensen dan ook best spannend. Dus wat houdt een therapie-traject eigenlijk in?

Dat kun je niet op een internetpagina beschrijven; het is vooral iets dat jij zelf ervaart en dat gebeurt tussen jou en de therapeut. In het algemeen kun je er wel iets over zeggen.

Therapie komt van het Griekse woord therapeia dat staat voor 'geneeswijze', 'dienst', 'verzorging van het lichaam' en 'methoden om iets te verbeteren'. 

Bij Sinteze is therapie gericht op de toekomst, gebruik makend van jouw potentie om jezelf te worden. 

Psychotherapie was van oorsprong gericht op het 'genezen' van een ziekte. In de post-moderne psychotherapeutische benadering word je niet als zieke gezien. Ieder mens kan psychisch in de knoop raken, in de war zijn, leegte ervaren of de zin van het leven niet inzien. Therapie richt zich op het onderzoek naar jou. Vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling voor de situatie waarin je verkeert.

Psychosynthese werkt vanuit deze visie en kijkt daarnaast naar de betekenis die er verscholen kan liggen achter de situatie waarin jij je bevindt. Dit wordt ook wel aangeduid als het transpersoonlijke: wat is 'the bigger picture' als je vanaf een afstandje kijkt? Door juist ook dit grotere kader te bekijken, ervaren veel mensen steun en hebben ze meer begrip voor en acceptatie van de situatie is zoals deze is.

De therapie bestaat uit het stellen van vragen, het geven van inzicht in de situatie door er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Daarnaast kijken we welke oordelen er mogelijk in de weg zitten om compassie te hebben naar jezelf. Te voelen hoe het is om in deze situatie te zijn. En je daarmee te verhouden.

De therapeut gaat uit van het gezonde deel in jezelf. Er zijn altijd delen in je leven die wel goed gaan en waarover je tevreden bent. Hoe kun je jouw kwaliteiten inzetten voor de andere delen in je leven die minder goed lopen dan je jezelf zou wensen? Meer geduld hebben voor wat zich in jou kan en wil ontwikkelen en met mindfulness in de wereld staan? Therapie is erop gericht om dit te onderzoeken en datgene wat jou ondersteunt je verder te ontwikkelen.

Start: de kennismaking

Een therapietraject bij Sinteze begint altijd met een kennismakingsgesprek. Klikt het tussen jou en de therapeut? Wederzijds kennismaken en verkennen, zonder verplichtingen en tegen een gereduceerde vergoeding van EUR 75,- voor een uur. De ruimte om alles te vragen wat jij nodig hebt om tot jouw keuze te komen om echt te starten. En om je te informeren over formele kanten van het starten van therapie, zoals beroepsgeheim, klachtrecht en vergoeding van de kosten. Wil je voordat je een kennismakingsgesprek inplant in de agenda, jezelf kort introduceren per mail of telefoon en waarvoor je komt? Dan kunnen we je eventuele wachttijden laten weten.

Het basismateriaal: de intake

Is er een klik tussen cliënt en therapeut en jou, dan volgt de eerste (en tevens lange) afspraak, ook wel intake genoemd. Wie ben jij, wat heeft bijgedragen aan wie je nu bent, welke boodschappen heb jij van het leven gekregen? We formuleren je vraag waarvoor je hulp zoekt en het doel van de therapie zodat jij en je therapeut weten waaraan zij willen werken. Als cliënt wordt je gevraagd een aantal zaken uit te werken en voor te bereiden voor deze lange sessie.

Het werk: de therapie

Na de intake ben je er klaar voor! De therapie bij sinteze bestaat voornamelijk uit een gesprek tussen jou en de therapeut. Soms wordt je gevraagd om thuis opdrachten te doen. Er zijn ook andere oefeningen tijdens de sessies die, als ze handig zijn om gebruikt te worden, tijdens de sessie worden uitgelegd en uitgevoerd.

Terwijl de therapeut de grote lijn bewaakt, kijk jij per sessie waarover je het zou willen hebben. Alles is welkom. Weet je niet wat je wilt bespreken, dan mag je verwachten dat je therapeut vragen heeft en je zal uitnodigen voor het bespreken van bepaalde thema's die samenhangen met jouw vraag en doelstelling. Als cliënt bepaal jij het tempo en kun je altijd aangeven wanneer je iets spannend, moeilijk of vervelend vindt en wanneer je iets niet wilt doen.

Wat het oplevert

Als je met therapie begint, wil je graag weten: wat levert mij dat op? Daarom stellen we bij de start van een traject een doel vast: 'waar wil je heen'. Dat geeft richting. Zie ook 'ervaringen van cliënten'.

De gesprekken met je therapeut zijn erop gericht om meer zicht te krijgen op je situatie, een manier van kijken te ontwikkelen waardoor je de situatie anders kunt benaderen. Vaak helpt het als je leert hoe je op jezelf kunt vertrouwen. En als je vanuit vrijheid kunt kiezen wat jij graag wilt. Ook zoek je samen met je therapeut bij de start naar een manier om vast te stellen dat er iets ten goede is veranderd. Voor niet iedereen is het makkelijk om te voelen hoe het eigenlijk met ze gaat en om een 'doel' te formuleren. Je therapeut denkt met je mee bij de start. We kunnen je doel gedurende het traject bijstellen.

Sinteze gebruikt bekende psychotherapeutische inzichten, omdat jij niet de enige bent met jouw vraag of probleem. Belangrijk is dat jij werkelijk op zoek bent naar het antwoord of naar een andere manier om met het probleem dat je ervaart om te gaan. Ben je gemotiveerd en heb je de durf om het zelfonderzoek aan te gaan, dan heb je de belangrijkste stap gezet.

Kies je voor begeleiding, dan kies je er ook voor om jouw vraag niet meer alleen te hoeven dragen. Soms lukt het niet je los te maken van de gedachten die je in de weg staat. Sinteze is een praktijk voor zelfonderzoek en psychotherapie. Afhankelijk van je vraag zoeken wij samen een passende aanpak en geven we inzicht.

In de loop van de therapie kijk jij samen met je therapeut hoe het gaat en waarmee je op dat moment verder wilt werken. In de therapie sluiten we zo goed mogelijk aan op wat bij jou actueel is, omdat daar de meeste energie in zit. Als cliënt geef jij aan wat je belangrijk vindt om mee te werken. De therapeut kan je daarbij ondersteunen als je het zelf even niet ziet, totdat dit zicht weer ontstaat.

Je kunt altijd stoppen met therapie. Je therapeut zal wel aangeven of deze dat (ook) een verstandige keuze lijkt. Je kunt het inzicht dat je eenmaal hebt gekregen door therapie niet ongedaan maken.

Ervaringen van cliënten

Cliënten noemen in de evaluatie van gesprekken vaak dat zij weer overzicht kregen op hun leven, betekenis konden geven aan de gebeurtenissen om zich heen en in staat waren hierop anders te reageren dan zij gewend waren.

Ook benoemen cliënten als resultaat zich vrijer te voelen om te kiezen voor wat echt belangrijk is of wat ze (eigenlijk) graag willen. Daarbij komt vaak voor dat somatische klachten of slaapproblemen in de loop van de therapie zijn afgenomen.

Tot slot zijn ook afname van angsten en somberheid vaak een belangrijk resultaat van therapie, zodat de cliënt zich meer vrij voelde verder te gaan met zijn leven.