Gewoon praktisch

Afwezigheid

Buiten kantooruren en in dringende gevallen, altijd de huisartsenpost bellen. Bij levensbedreigende spoed natuurlijk 112.

Ben je zo somber dat je jezelf niet meer vertrouwt, of maak je je ernstig zorgen over iemand anders, bel dan met 113online.nl 0900 - 0113. Er is altijd iemand aanwezig met wie je daar kunt praten.

Therapeuten gaan ook naar school, geven les en gaan en op vakantie

Als de praktijk gesloten is wegens studie, congresbezoek of vakantie dan tref je hieronder aan wanneer dat is.

  • Van 5 tot en met 20 april is de praktijk gesloten wegens het geven van onderwijs en een paar vrije dagen.

Wil je je aanmelding voor therapie of coaching? Stuur een mail naar praktijk@sinteze.nl en je ontvangt een reactie (behalve tijdens afwezigheid, dan graag even geduld).

Eerste vervangende therapiehulp bij afwezigheid

Jaap Buijs, psychosynthesetherapeut en -trainer, vervangt mij tijdens periodes van afwezigheid. Zie zijn website voor informatie en het maken van een afspraak. Zowel bestaande als nieuwe cliënten kunnen bij Jaap terecht (als hij plaats heeft). Jaap werkt in Volendam en in Amsterdam.

Waar vind je sinteze?

Adres: Cruquiuskade 113, 1018 AM Amsterdam

Telefoon: 020 - 760 36 96 (ma-vr van 8.30 - 17.30 uur neemt het secretariaat de telefoon aan)

Email: praktijk@sinteze.nl

Navigeren (per fiets, OV of met de auto via Google Maps)

Parkeren? Betaald voor de deur of in de garage van de Vomar hoek Czaar Peterstraat / Cruquiuskade.

Eerste afspraak

Voor het maken van een eerste afspraak:

  1. Stuur een mailtje naar de praktijk en leg kort uit waarvoor je komt en of je bepaalde voorkeuren hebt. We nemen dan binnen enkele dagen contact op.
  2. Bel het secretariaat met een terugbelverzoek. Wij bellen je binnen drie werkdagen terug.

Andere afspraken (bestaande clienten)

Gebruik de online agenda voor het maken en wijzigen van afspraken.

Wachtlijst

Voor actuele informatie, kijk op deze pagina.

Kosten en mogelijke vergoedingen

Kijk hiervoor op deze pagina.

Afspraken

Als je bij sinteze een afspraak maakt, ga je accoord met de algemene voorwaarden van sinteze. Dat betekent dat je voor iedere sessie verplicht bent te betalen, per pin of contant tijdens de sessie.
Zo snel mogelijk bij de start van de therapie wordt bovendien een 'begeleidingsovereenkomst' ingevuld en ondertekent. Er zijn verschillende overeenkomsten voor mensen van 16 jaar en ouder, jongeren onder de 16 jaar en voor relatietherapie.

Registraties

Giel Luichjes is:

  • als docent geregistreerd als in het register van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
  • als jongerentherapeut en psychosynthese therapeut geregistreerd bij de VIT onder nummer 505.17.A
  • als ECP-therapeut bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie onder nummer NL-ECP-441
  • als ondernemer bij de KvK onder nummer 51523760

Andere therapeuten die werken binnen de muren van sinteze hebben hun registraties vermeld op hun eigen websites.

IKTA

Sinteze is onderdeel van IKTA, een samenwerkingsverband van Integratieve Kinder- en Jongerentherapeuten met een praktijk in Amsterdam. Kinder- en jongerentherapeuten die aangesloten zijn bij IKTA hebben een zelfstandige praktijk in Amsterdam, zijn opgeleid op minimaal post-HBO-niveau en geregistreerd bij een beroepsvereniging die hen verplicht tot jaarlijkse bijscholingen, intervisie en supervisie, en die vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk maakt. Zie hier het netwerk.

Niet tevreden?

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenwet waaronder sinteze werkt (de Wkkgz). Deze wet bepaalt dat je je als cliënt bij onvrede of een klacht eerst de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgt. Wanneer dit onvoldoende is, kun je wenden tot de geschilleninstantie (de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie. Ook valt sinteze onder het VIT-klachtenreglement dat, zoals artikel 13 punt 2 van de Wkkgz vraagt, is vastgesteld in overeenstemming met de representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk Zorgbelang Nederland.

Het tuchtrecht is geregeld door de Stichting Tuchtrechtspraak NAP.