Seksualiteit

Seksualiteit

Wat is seksualiteit allemaal en wat niet?

Je kunt allerlei vragen hebben over seksualiteit. Er zijn veel praktische vragen over seksualiteit. Bij sinteze ligt de focus op de diepere betekenis van je vragen. Waarom is dit nu in je leven belangrijk? Wat maakt dat je met deze vragen te maken hebt?

De stap om te praten over je vraag is vaak de belangrijkste stap, en niet altijd een makkelijke stap. Daarna openen zich weer mogelijkheden om opnieuw naar je vraag te kijken en naar mogelijke antwoorden.

Wat seksualiteit is, en wat niet, staat niet vast. In therapie ga je dat verkennen en misschien opnieuw vaststellen. Welke verhouding je uiteindelijk hebt tot verschillende aspecten van seksualiteit, bepaalt dan hoe belangrijk de verschillende aspecten van seksualiteit voor jou zijn.

Bij Sinteze ligt de focus op de diepere betekenis van je vragen. Waarom is dit nu in je leven belangrijk? Wat maakt dat je met deze vragen te maken hebt?

De stap om te praten over je vraag is vaak de belangrijkste stap, en niet altijd een makkelijke stap. Daarna openen zich weer mogelijkheden om opnieuw naar je vraag te kijken en naar mogelijke antwoorden.

Heb je een vraag over seksualiteit?

Heb je een vraag over seksualiteit?

Je kunt allerlei vragen hebben over seksualiteit. Er zijn veel praktische vragen over seksualiteit.

Bij Sinteze ligt de focus op de diepere betekenis van je vragen. Waarom is dit nu in je leven belangrijk? Wat maakt dat je met deze vragen te maken hebt?

De stap om te praten over je vraag is vaak de belangrijkste stap, en niet altijd een makkelijke stap. Daarna openen zich weer mogelijkheden om opnieuw naar je vraag te kijken en naar mogelijke antwoorden.

Seksuele identiteit

Seksuele identiteit

Seksualiteit is meer dan seks. Seks is wel onderdeel van seksualiteit. Hoe jij jouw seksualiteit ervaart, bepaalt mede je seksuele identiteit.

Voor de meeste mensen is dit niet een heel bewuste keuze en niet een heel bewuste identiteit. Mensen die een andere vorm van seksualiteit ervaren dan de gangbare, zijn zich vaak juist bijzonder bewust van hun seksuele identiteit. En dat kan gevolgen hebben op je welbevinden, de manier waarop je relaties aangaat (of juist uit de weg gaat) en hoe je je over jezelf voelt.

Je seksuele identiteit houd je bezig en je bent op zoek naar meer duidelijkheid

Je seksuele identiteit houd je bezig en je bent op zoek naar meer duidelijkheid

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van ons mens-zijn. Dat is vooral merkbaar wanneer je zelf vragen hebt over je seksualiteit of wanneer anderen jouw seksualiteit als een probleem ervaren.

Dat kan zijn omdat je gerichtheid afwijkt van de meerderheid van mensen. Homo- en bi, inter- en transseksualiteit, kink, bdsm, cross dressing, om een paar voorbeelden te noemen. Het kan zijn dat je reacties krijgt die jou doen twijfelen aan jezelf en je seksualiteit. Soms voel je je daardoor belemmerd om een belangrijk deel van jezelf te leven.

Sinteze werkt vanuit het volgende mensbeeld: bepaalde seksuele eigenschappen van de mens zijn gegeven door de natuur, die liggen dus vast. Hoe je daarmee omgaat, is een keuze. Voor jongeren is er bijvoorbeeld op school niet altijd ruimte en begrip voor anders dan 'hetero', waardoor je dan maar besluit 'het er niet over te hebben'. Ook op andere plekken is het vaak niet makkelijk of mogelijk om over seksualiteit te praten, zelfs niet altijd in je relatie. Taboes en schaamte kunnen belangrijke hindernissen zijn om blij en tevreden te zijn met jezelf.

Ben jij seksueel?

Ben jij seksueel?

Je hoeft je niet bewust te zijn van je seksualiteit. Het wordt pas een issue wanneer jouw seksualiteit botst met je omgeving. Wanneer wordt dat belangrijk?

Als je omgeving iets anders van jou verwacht of eist dan jij zelf wilt. Als je partner vaker of juist minder wil vrijen dan jij. Als mensen om je heen jouw gedrag niet begrijpen en daar wel een oordeel over hebben. Ook je eigen lichaamservaring en je gezondheid kunnen jouw gevoel van seksueel-zijn beïnvloeden. Seks en seksualiteit zijn kortom uiterst divers, en lang niet altijd vanzelfsprekend, maar het hoort wel bij jou als mens.

Er zijn ook mensen die geen seksueel verlangen kennen (aseksualiteit). Of niet een die gericht is op anderen. Dit kan het hele leven zo zijn, of in een bepaalde periode van je leven. Waarbij soms geen relatie verlangd wordt, en soms ook wel. Hoe ga je daar mee om?

Seksueel misbruik bij mannen

Seksueel misbruik bij mannen

Veel mensen maken ongewenste of ongevraagde seksuele toenadering mee. Van een subtiele (en nog steeds ongewenste) benadering, tot en met seks tegen je zin. En sommige mensen worden als kind al seksueel misbruikt.

We spreken van misbruik als je niet zelf kon kiezen voor het seksueel contact, omdat je te jong was, of onder invloed, wanneer er een machtsverschil was tussen jou en de ander, of als je iets niet wilde maar op dat moment je grens niet kon aangeven.

Er kan veel verwarring ontstaan na misbruik. Wilde je het echt niet, maar je lichaam reageerde toch opgewonden? Schaamte is onvermijdelijk en schuldgevoel komt vaak voor. Het kan dat je traumaseksueel bent geworden. Daarna kun je niet vrij meer andere seksuele relaties aangaan. Of heb je last van compulsief seksueel gedrag, of gedrag waar je steeds weer de grenzen opzoekt (of zelfs over gaat). Anderen beleven juist geen enkel plezier meer in hun seksualiteit. De benadering die wordt gevolgd is ontwikkeld en wordt verder uitgelegd op www.seksueelmisbruik.info, een initiatief van Peter John Schouten die hiervoor ook een behandelmethode heeft ontwikkeld. Nuttige informatie is verder te vinden op https://excetra.nl/.

LHBTI+

LHBTI+

LHBTI+, wat is dat eigenlijk?

LHBTI+ is een afkorting: Lesbisch, Homo/Gay, Biseksueel, Transgender, Intersex en dan de plus voor Queer/Questioning, Interested en steeds meer identiteiten, uitingen, vormen en (zelf)ervaringen. Waarom deze afkorting wordt gebruikt, is om aan te geven dat sommige mensen zich vragen stellen, open staan voor andere mogelijkheden dan alleen cis-gender, hetero en man/vrouw, en daardoor wel ‘anders’ zijn.

Anders zijn roept weer ervaringen op, met jezelf, met je omgeving. Hoe sta jij daar in? Heb je je weg gevonden, of ben je nog onderweg? Je vragen moeten stellen leidt er vaak toe dat je je meer bewust bent. Meer bewustzijn kan helpend zijn in ook andere aspecten van het leven.

Anderen ervaren soms ook spanning of stress. Ook dat kan weer beperkend zijn en invloed hebben op je functioneren en je zelfervaring meer in het algemeen.

Op momenten kan het verwarrend, vervelend of gewoon onbegrijpelijk. Dan is het helpend als er iemand met je meekijkt en daarmee wat helderheid kan geven.

Verschil en expressie

Verschil en expressie

Zo lang als niemand een probleem heeft met anders-zijn, is anders-zijn geen probleem. Maar ja, de stem van veel mensen kan sterk overkomen.

Terwijl je als LGBTIQI-mens vaak juist sterk bent, het lef hebt om het op jouw manier te doen, uit te vinden, jouw eigen invulling te geven aan het leven, vriendschappen, relaties etc. kun je last hebben van wat de wereld vindt.

En soms kan het zijn dat je twijfelt en nog niet zeker bent ‘wat’ jij bent. Je wil het wel weten. Heeft jouw omgeving een probleem met ‘anders’? Sinteze kan je helpen om daarmee om te gaan, onderzoeken wat jou meer weerbaar maakt en een weg vinden om uitdrukking te geven aan wie je bent.

Relaties LHBTI+

Relaties LHBTI+

Heteronormativiteit is een begrip dat aangeeft dat de overheersende norm (hetero -zijn) wordt gebruikt om alle andere romatische en seksuele identiteiten hiermee te vergelijken.

Klopt dat wel? En doet dat recht aan die andere relatievormen? Giel Luichjes werkt vanuit een kader om het onderzoek aan te gaan wat jouw unieke relatie(behoefte) is? Jouw zelfexpressie? Welke mythes, vooroordelen, sociale constructen zitten hierbij in de weg? Een onderzoek dat het waard kan zijn om uit te voeren om niet jouw levensenergie en expressie te blokkeren, tot zelf-acceptatie te komen en te mogen zijn wie je bent. Eventueel met een partner, want ook de norm van een partner-relatie is een construct en past dus niet iedereen.

Gay (man)

Of je nu gay, bi-, inter-, trans- of aseksueel bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als homoman opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. Helemaal accepteren van een verschillende seksuele identiteit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. De buitenwereld 'vindt' soms iets van jou, of jij vindt er zelf iets van. Of je denkt dat de buitenwereld er iets van denkt door ervaringen uit het verleden. Al deze ervaringen, herinneringen en overtuigingen, neem je mee een relatie in.

Meer over gay (man)

Gay (vrouw)

Of je nu gay, bi-, inter-, trans- of aseksueel bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als lesbische vrouw opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. Helemaal accepteren van een verschillende seksuele identiteit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. De buitenwereld 'vindt' soms iets van jou, of jij vindt er zelf iets van. Of je denkt dat de buitenwereld er iets van denkt door ervaringen uit het verleden. Al deze ervaringen, herinneringen en overtuigingen, neem je mee een relatie in.

Meer over gay (vrouw)

Biseksueel

Of je nu gay, bi-, inter-, aseksueel of transgender bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als biseksuele man of vrouw opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. En met biseksualiteit is dat praktisch altijd een uitdaging. De aantrekking is breed en dat kan ertoe leiden dat je niet zeker weet of je de voor jou goede keuze maakt. Wat is trouwens een goede keuze? Het feit dat je enerzijds de ‘luxe’ lijkt te hebben je tot beide seksen aangetrokken te voelen, voelt voor veel biseksuele mannen en vrouwen juist als een zware keuze. Wanneer doe je het ‘goed’? Er lijkt bijna altijd sprake van verlies. En mag je partner weten van je biseksualiteit? Hoe reageert deze daarop?

Meer over biseksueel
Trans-relaties

Trans-relaties

Ook als je trans bent, kent iedere relatie een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen met andere relaties. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als transman of -vrouw opgroeit in een heteronormatieve wereld met een overwegend dualistische visie op gender. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je genderidentiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je genderidentiteit. Deze acceptatie heeft –afhankelijk van gemaakte keuzes- ook praktisch veel uitdaging. Vind je de modus om te leven in de gender wie je bent, dan zijn er soms ingrijpende veranderingen in je relationele leven. En daarover bestaan ook veel misverstanden.

Meer over trans-relaties

Aseksueel

Of je nu gay, bi-, inter-, aseksueel of transgender bent, iedere relatie kent een eigen dynamiek, gevormd door twee (of meer) personen.

Patronen uit het gezin van herkomst zullen zich vaak aandienen en herhalen. Vragen over veiligheid, verbondenheid, vrijheid en eigenheid komen in alle relaties terug. Toch zijn er ook verschillen. En de oorsprong daarvan is heel divers. Mogelijk de belangrijkste wordt veroorzaakt door het feit dat je als aseksuele man of vrouw opgroeit in een heterowereld. Je wordt dus 'geconditioneerd' voor dat je je bewust kunt zijn van je seksuele identiteit. Daarna volgt een proces van ontdekken en (in het gunstigste geval) acceptatie van je seksuele identiteit. En met aseksualiteit is dat praktisch altijd een uitdaging. Als jij geen seksueel verlangen voelt, kan ertoe leiden dat je niet zeker weet of je de voor jou goede keuze maakt. Wel of geen relatie? En wat is trouwens een goede keuze? Gevoelens van schuld (en soms ook schaamte) naar de partner, van tekort doen, liggen op de hoek. Tenzij het lukt een ook aseksuele partner te vinden. En weet je partner van je aseksualiteit, of doe je mee om de ander niet teleur te stellen? Hoe reageert deze daarop?

Meer over aseksueel

Wat kun je verwachten?

Bij sinteze starten we altijd met eerste kennismaking (“hebben we een klik?”). Bij wederzijdse instemming volgt een grondige intake (“wat is het totaalbeeld?”) voor we de vraagstelling voor de begeleiding compleet maken en een passende aanpak afstemmen.

We kijken samen eerst goed naar je vragen: wat is belangrijk om eerst aan te werken, wat kan nog even wachten? Overzicht helpt.

We kijken eerst goed naar de feiten om die te scheiden van alles wat je erbij voelt. De twee werelden vragen soms een andere benadering. Met het plan dat we opgesteld hebben, gaan we aan het werk. Dat geeft structuur, maar we blijven wendbaar tijdens de reis en kijken naar wat de meeste aandacht nodig heeft. Lukt het om je los te maken van de emoties en te gaan kijken naar de situatie, dan zijn we een goed eind onderweg.

Wat wij bieden

Bij sinteze blijven we uit een oordeel over wat gebeurd is. In alle gevallen kijken we naar wat het betekent wat je hebt meegemaakt. En wat zou je wèl willen?

Daarna bepalen we samen hoe we je vragen zullen benaderen in de therapie, op zoek naar een andere verhouding.

Bij seksualiteit zullen we veel kijken naar opvattingen en overtuigingen, zowel die van jezelf als die van de samenleving. Wat kun en wil jij daarmee? Kloppen die opvattingen wel? Hoe helpen ze je en waarin zit de beperking?

Bij seksueel misbruik gebruiken we een werkmodel om je los te maken van de valse loyaliteit die kan zijn ontstaan ten opzichte van degene die grenzen overschreed, en je schuld- en schaamtegevoelens. Ook werken we aan het losmaken van het trauma. Bij seksueel misbruik  is je lichamelijke integriteit niet gerespecteerd. Er is een grens overschreden. Dat doet ertoe bij hoe we jouw situatie in dat geval benaderen..