Selecteer de taal

Waarom kwaliteit belangrijk is

Waarom kwaliteit belangrijk is

Als je een therapeut zoekt, wil je graag weten of deze gekwalificeerd is en wat deze kwalificatie inhoudt.

Iedereen mag zich namelijk therapeut noemen. Daarom wordt er op verschillende (wettelijke) manieren geprobeerd duidelijkheid te geven aan cliënten over de verschillende soorten therapie. Op deze pagina lees je daar iets meer over.

Giel Luichjes werkt bij Sinteze en is lid van de VIT. Bij Psychosynthese Studies Nederland volgde Giel zijn opleiding tot psychosynthesetherapeut. Aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie specialiseerde Giel zich tot integratief jongerentherapeut en volgde hij zijn Basisvorming Opleiding Psychotherapie ECP van de European Association for Psychotherapy. Daarnaast volgt hij Certification Programm 'Gender and Sexual Minorities Therapy' en is hij opgeleid tot supervisor bij Re•Vision, beide in Londen. Giel volgde daarnaast de opleiding tot psychosynthesetrainer bij Psychosynthese Studies Nederland in Amsterdam en bij de Psychosynthesis & Education Trust in Londen. Hij werkt volgens de laatste Standards of Care (versie 7) van de World Professional Organization for Transgender Health

Giel is in het bezit van het 'European Certificate of Psychotherapy'. Dit is equivalent aan het niveau van een GZ-psycholoog. Zie onder vergoedingen voor de laatste stand van zaken. Naast Giel werken ook andere therapeuten en coaches voor of in samenwerking met sinteze, b.v. voor het (mee)doen van relatietherapie of het geven van een cursus of training. Doordat er een netwerk is ontstaan van ervaren therapeuten, is er ook altijd een goede doorverwijzing mogelijk naar een collega als deze beter op jouw vraag kan inspelen. Een voorbeeld daarvan is wanneer jouw partner, kind of ouder ook graag eens met iemand wil praten. Een basisregel is dat dit binnen sinteze nooit bij dezelfde therapeut gebeurt omdat dit verwarrend kan zijn voor jou en de ander. We willen garanderen dat de therapeut onbevangen naar het verhaal kan luisteren van iedereen die komt.

Het ECP

Het European Certificate of Psychotherapy (ECP) is het Europese keurmerk voor psychotherapie. Het keurmerk van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. De ECP-therapeut kijkt in de breedte naar de mens achter de cliënt en stelt zijn behoefte centraal. Met een psychische begeleiding die recht doet aan zijn uniciteit. Onafhankelijk van verwijzers en verzekeraars: de deur staat altijd open.

Betrouwbaar – Een ECP-therapeut is een veilige keuze: wij werken wetenschappelijk onderbouwd volgens hoogwaardige normen en garanderen 100% privacy.
Mensgericht – Een ECP-therapeut kijkt naar de mens achter de cliënt: wij doen recht aan verschillen en diversiteit, waardoor je een passende therapie en therapeut kunt kiezen.
Professioneel – Het ECP staat garant voor een professionele standaard: zowel de ECP-opleidingen als -therapeuten moeten voldoen aan een eisenpakket en worden periodiek getoetst.
Onafhankelijk – Het ECP biedt de onafhankelijke keuze: wij werken vrij van protocollen en richtlijnen van verzekeraars, dus je kunt altijd bij ons terecht.
Verbindend – Het ECP staat voor de verbinding tussen cliënt, therapeut en verschillende behandelmethodes: een ECP-therapeut is getraind om die verbinding te maken en je te begeleiden bij dat proces dat jou verder helpt.