Selecteer de taal

Kosten therapie en gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar

Kosten therapie en gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar

Er zijn drie mogelijkheden voor de betaling van consulten, waarvan een door gedeeltelijke vergoeding door verzekeraars.

Bij besluit van voormalig minister Schippers worden wij niet meer gecontracteerd en vergoed door zorgverzekeraars voor basis- en gespecialiseerde GGZ (dus vanuit de Basisverzekering, b.v. met een doorverwijzing van een huisarts). Er is dus geen vergoeding vanuit de Basisverzekering en daardoor ook geen doorverwijzing nodig om therapie te starten.

In het eerste gesprek wordt altijd vastgesteld welke situatie van toepassing kan zijn zodat het voor jou als cliënt duidelijk is waar je aan toe bent wat kosten betreft, want de therapie valt in veel gevallen onder de complementaire zorg (die deels wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering).

Therapie is een investering in jezelf. Houd er daarom rekening mee dat het starten van therapie veel kan opleveren. En dat ook betekent dat je een keuze maakt, namelijk om in jezelf voor een bepaalde periode geld, tijd en energie te investeren. Het is niet mogelijk vooraf een resultaat af te spreken: daarvoor is de psyche van de mens een te complex ding. Wel rapporteren mensen in vrijwel alle gevallen dat een therapietraject een waardevolle ervaring is, die concrete hulp biedt bij het aanpakken van ervaren knelpunten in het leven.

Samenwerkingsafspraken

Bij een therapietraject bij sinteze gelden een paar afspraken voor de samenwerking. Sessies (ook het kennismakingsgesprek) worden altijd direct tijdens de sessie bij voorkeur betaald per pin (of als het niet anders kan contant). Wij werken niet op rekening. Er wordt altijd een begeleidingsovereenkomst door de cliënt ingevuld en ondertekend na het kennismakingsgesprek.

Mogelijkheid 1: vergoeding psychosociale therapie vanuit de aanvullende verzekering

Je bent aanvullend verzekerd voor complementaire of alternatieve geneeswijzen en je krijgt een maximaal bedrag per jaar vergoed zonder doorverwijzing. Daarmee compenseer je een deel van de sessieprijs van € 105,- door de factuur naar je zorgverzekeraar op te sturen. Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor betaling van de sessie tijdens de sessie en zelf voor het indienen van je factuur bij je zorgverzekeraar. Klik hier om de lijst van verzekeraars te zien, en de eventuele vergoedingen. Enkele zorgverzekeraars vergoeden niets en zonder een aanvulende zorgverzekering vindt er geen vergoeding plaats.

Het kennismakingsgesprek kost € 75,- en wordt eveneens vergoed als je de juiste aanvullende verzekering hebt zoals hiervoor genoemd.

Bij langere sessies en wanneer dit voorafgaand met jou als cliënt ook zo afgesproken (b.v. bij een EMDR-sessie of een dubbele therapiesessie), dan wordt het uurtarief naar rato toegepast, afgerond op een kwartier.

Mogelijkheid 2: zelf betalen

Sommige cliënten wensen de kosten voor de sessies zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat zij hiervoor de ziektekostenverzekering niet willen aanspreken. De kosten per sessie van een uur bedragen € 105,- voor particulieren. Het deel dat je zelf betaalt, kan (deels) als ziektekosten binnen de inkomstenbelasting worden afgetrokken (kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst wanneer dat van toepassing is). Alleen het kennismakingsgesprek van 45 minuten kost € 75,-. Als een sessie langer duurt en dit voorafgaand met jou als cliënt ook zo afgesproken (b.v. bij een EMDR-sessie of een dubbele therapiesessie), dan wordt het uurtarief naar rato toegepast, afgerond op een kwartier. Let op: kosten voor jongeren tot 18 jaar zijn niet aftrekbaar binnen de Inkomstenbelasting.

Mogelijkheid 3: opvoeren als opleiding of bedrijfskosten

De zorgverzekeraars vergoeden niet iedere hulpvraag meer en vergoeden geen coaching. Zo worden werkgerelateerde vragen niet meer vergoed. Heeft je werk baat bij jouw ontwikkeling, of ben je zelfstandig ondernemer? In dat geval kan het zijn dat je werkgever een bijdrage wil leveren aan je ontwikkeling, of dat je in je eigen bedrijf de kosten opvoert als persoonlijke ontwikkeling of coaching. In dat geval wordt het sessiebedrag van EUR 105,- verhoogd met 21% btw. Als je werkgever een bedrijf is, en deze de kosten willen vergoeden, gelden andere tarieven dan voor oindernemers die zelf de afhandeling van de kosten op zich nemen.

Vaststellen welke vergoeding mogelijk is

In het kennismakingsgesprek worden de mogelijkheden voor vergoeding besproken en welke vorm van facturatie het beste aansluit bij jouw mogelijkheden. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar zodat we je eventuele vragen tijdens de sessie kunnen beantwoorden. Zorgverzekeraars vergoeden geen therapie die voortkomt uit relatieproblematiek en werkgerelateerde klachten.