Selecteer de taal

Wat is trauma?

Wat is trauma?

Trauma is een ruim begrip voor dingen die flink mis gaan in een mensenleven.

Als je een arm of been breekt, noemt een arts dat een trauma. Iets dat dus (goed) mis is, in je lijf. Een trauma in je psyche is niet zichtbaar maar kan even sterkte effecten hebben. En op verschillende manieren ervaren worden. Sommige psychische blokkades zijn ook waarneembaar in je lijf en kunnen leiden tot psychosomatische klachten, waarvan de oorzaak niet medisch kan worden vastgesteld en dus moeilijker behandelbaar is.

Wat een trauma bijzonder maakt, is dat een gebeurtenis voor de ene persoon traumatisch kan zijn terwijl de ander niet getraumatiseerd wordt. Dat kan vele oorzaken hebben. In het algemeen zijn de criteria bij trauma dat een gebeurtenis ‘te snel’, ‘te veel’ en ‘te onverwacht’ was. Die omstandigheden leiden tot een gevoel dat je overspoeld en overweldigd wordt. Als je daarvan niet vanzelf herstelt, en je dus ook later nog nadelige effecten ervaart door de gebeurtenissen, ben je getraumatiseerd.