Selecteer de taal

read 84311 2016

Wat wij bieden

Sinteze werkt vanuit een mensvisie dat ieder mens uniek en bijzonder is. Er is geen 'normaal' en dus ook geen 'goed' of 'fout'.

Een therapietraject is dus altijd op maat. Samen met jou verkennen we dat waar jij in je leven mee te maken hebt en waar je mogelijk last van hebt. De therapeut stelt vragen en oordeelt uit principe niet, zodat jij zelf kunt leren nadenken en voelen wat bijdraagt aan hoe jij je leven en je omgeving ervaart. En wat je mogelijk anders wilt. Verder:

  • Een veilige plek om je verhaal te vertellen;
  • Steun en een oplossingsgerichte aanpak om anders om te gaan met jouw situatie waar je last van hebt;
  • Een gestructureerde aanpak, zodat je van tevoren weet hoe we gaan werken en wat we gaan doen.

Vaak is de basis: hoe accepteer je jezelf en breng je jezelf in relatie met anderen? Hoe ga je om met weerstand of onbegrip in je omgeving? Hoe richt je je leven in vanuit je meest authentieke zelf? Sommige mensen kunnen deze vragen zelf beantwoorden; anderen zijn gebaat bij ondersteuning. Dat kan via steungroepen, een buddy of met de steun van vrienden of familie. En soms help je jezelf het beste via psychosociale begeleiding.

Sinteze verwelkomt mensen met vragen over zichzelf, hun identiteit, hun relaties, hun gender en seksualiteit, en ook partners en familie die te maken hebben met een jou. Jij staat altijd centraal en kunt kiezen of je iemand een keer meeneemt naar jouw sessie. Belangrijke anderen zijn welkom maar komen daarmee niet in therapie; ze helpen jou meer duidelijkheid te krijgen over jouzelf en je situatie.

Verder is therapie altijd vertrouwelijk (beroepsgeheim) en werken de therapeut onder een ethische code. We maken duidelijke werkafspraken en leggen deze vast in een begeleidingsovereenkomst. Ook bestaat er klacht- en tuchtrecht ter bescherming van jou als cliënt.

Mensen willen vaak graag weten hoe lang de therapie duurt. Dat is nooit vooraf te zeggen. Het hangt af van je vraag, van je mogelijkheid en bereidheid anders te kiezen en hangt af van je behoefte aan steun en begeleiding. Wel maken we bij de start een afspraak voor een aantal sessies en daarna een evaluatiemoment. En wordt tijdens de rit door jou en de therapeut regelmatig de vraag gesteld: 'zijn we op de goede weg?'.