read 84311 2016

Judith Butler on (gender) identity (French/English)

Ikbal voelt zich geen meisje en geen jongen

Informatie voor trans-mensen

Michel Foucault deconstructie o.a. van gender

Wachten op de doorbraak van de gendernorm

Dit artikel uit de Groene Amsterdammer, gaat in op de huidige situatie en 'wat als' de gendernormen doorbroken zouden worden...

 

Klik hier om het artikel te downloaden.

'We hebben geen tijd te verliezen' zegt Anohni