read 84311 2016

Het belang van zelfregulatie door ouders (zelf) / The importance of the parent's self regulation

Sommige ouders reageren sterker op de emoties van hun kind(eren), juist vooral wanneer ze meer empatisch zijn. Dat heeft (ook) nadelen voor het kind..... En daar kunt je wat aan doen!

Some parents react more strongly to the emotions of their child(ren), especially when they are more empathetic themselves. That has disadvantages for the child..... And you can do something about that!

Lees dit artikel / Read this article online

De impact van niet-liefhebbende ouders / How unloving parents hurt

The Body Keeps the Score

Voor jezelf zorgen / Parenting ourselves

"Daddy issues"

Attachement styles (Bowlby)

Melanie Klein over ambiguïteit / On ambivalence

Trauma

In deze video legt Gabor Mate uit hoe hij kijkt naar hoe trauma invloed heeft op ons menszijn en onze manier van reageren op onze omgeving, onze verhouding tot ons lichaam en gevoelswereld.

Kinderen buitensluiten kan dodelijk zijn

Artikel over de effecten van hechting op de ontwikkeling van een kind.

Klik op de link, het artikel opent zich in een nieuw scherm.

pdfDe_Correspondent_Kinderen_buitensluiten_kan_dodelijk_zijn.pdf

Harlow's monkeys experiment over attachement-theorie